Ishima

Ishima - 3-in-1 System 2.4GHz Radio Controller (ISH-021-073)

€ 47,95

Ishima Blaster electro truggy RTR

€ 119,90

Ishima Booster electro buggy RTR

€ 119,90

Ishima Madox electro shortcourse truck RTR

€ 124,90

Ishima Mohawk electro monster truck RTR

€ 119,90

Ishima Rocat electro truggy RTR

€ 139,90

Ishima Ultrex electro buggy RTR

€ 139,90